Polish English Finnish French German Hungarian Norwegian Russian Spanish Swedish

Polowanie i odławianie - zwierzyna drobna

Piękne stany zwierzyny drobnej to jest to co charkateryzowało kiedyś polskie łowiska. Dzisiaj, sytuacja powoli się poprawia jednak większości łowisk daleko do tego w Serbii: